ПР комуникация

ПР комуникация

Цялостно разработване и изпълнение на PR кампании
 • - Политически PR
 • - стратегическо планиране
 • - професионално реализиране
 • - анализиране и оценка на резултатите
Корпоративни комуникации
 • - изграждане и управление на корпоративна репутация
 • - кризисен PR
 • - комуникации с вътрешните публики
 • - вътрешен бюлетин
 • - корпоративни програми и др.
Връзки с медиите
 • - изготвяне на пресрелийзи и статии, интервюта
 • - организиране на пресконференции и прес турове
 • - осъществяване на медиа мониторинг
 • - медийни анализи и прогнози
Организиране на събития
 • - организиране на социално ангажирани събития и програми
 • - организиране на специални събития
 • - официални представяния и откривания
 • - спонсорски и благотворителни инициативи
 • - изложби, изложения и др.
2011 Adhoc all rights reserved. adhoc.bg